Danh sách sản phẩm

CPU CHIP

CPU Intel Core i3 12100F SRL63 12MB(Box)

3,100,000₫
Khuyến Mãi

CPU Intel Core i5 12400F SRL4W 18MB - Box

3,900,000₫
Khuyến Mãi

Sản phẩm đã xem