Số điện thoại All VHC

SỐ TỔNG ĐÀI CÔNG TY
0888.660.660
Nghe lời chào bấm số lẻ của người cần gặp

(Lưu ý: đây là tổng đài di động nên máy lẻ là di động)

Stt

 Chức vụ/ CV

Họ tên

Số máy lẻ tổng đài

1

Kế toán mua hàng
Phụ trách nhập hang

Phan Thi Thanh Hai

101

 

 

 

 

2

NV bán lẻ

Hoang Thi Huyen

118

3

Kho vận

Tran Van Quang

103

4

Quản lý bảo hành

Bui Thi Phuong Thao

104

5

NV bán máy tính, máy in, VP (Lẻ + Sỉ)

Pham Thi Hong

108

6

NV bán máy tính, máy in, VP (Lẻ + Sỉ)

Pham Thi Thuy

109

7

VN bán sỉ Điện thoại

Ngo Thi Linh Giang

120

8

Thủ kho

Nguyen Thi Thuy Linh

112

9

Quản lý dịch vụ + Kho

Nguyen Thi Hai Van

106

10

NV bán lẻ

Tran Van Thang

113

11

NV bán lẻ

Le Tu Anh

114

12

NV bán lẻ

Ha Thi Hoa Hong

115

13

NV bán lẻ

Nguyen Thi Thuy Duong

116

14

NV bán lẻ

Le Nhu Ngoc

117

15

Kế toán công nợ + Thu Ngân

Ngo Thi Thuy

102

 

 

Được đăng vào

Viết bình luận