body { background(bg-tet-2019-2.jpg) ;

Phần mềm Windows Server Standard 2012 (P73-06165)

Mã sản phẩm:

Còn hàng

Giá bán:
15.680.000₫
Bảo hành:
Phần mềm bản quyền
Cấu hình & Khuyến mãi
  •  
  •  
  • Phần mềm Windows
  • Windows Svr Std 2012
  • R2 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM