QUA LƯỢT
UỐNG HẾT LY
UỐNG 50%
CHỈ ĐIỂM NGƯỜI UỐNG
UỐNG THÊM 1 LY
QUAY THÊM 1 LẦN

VÒNG QUAY MAY MẮN - AI UỐNG NHIỀU NHẤT