Làm thế nào để cạnh tranh với các thương hiệu lớn?

Được đăng vào
Một trong những câu hỏi khó khăn nhất của những cửa hàng vừa và nhỏ, đặc biệt là những cửa hàng mới tham gia thị trường đó là làm thế nào để cạnh tranh với các thương hiệu lớn? Về vốn và thương hiệu mình không bằng người ta thì giờ phải làm...

Xem chi tiết ...