HƯỚNG DẨN TẠO TÀI KHOẢN IDI APPLE MIỂN PHÍ DỂ DÀNG

Bước 1:
-bạn vào Appstore chọn một ứng dụng Free bất kỳ! nhần vào Free chọn installingXong chọn Create new Apple ID!
Bước 2:
-Chọn Store việt nạm và nhấn NextBước 3:
-Điền đầy đủ thông tin và nhấn NextBước 4:
-Chọn None
-điền đầy đủ thông tin
-Zipcode"7000
-SDT:08:22000000


Bước 5:
-Vào tài khoản email để kích hoat!

ĐỨC TN.SƯU TẦM . BẠN NÀO THẤY KHÔNG HIỂU CHỔ NÀO CALL CHO MÌNH ,MÌNH SẺ HỔ TRỢ.0905873973

 

 

Được đăng vào

Viết bình luận