Cài đặt driver Windows 7 cho Sony VaiO để điều chỉnh được sáng tối


1. Audio Driver
2. Bluetooth Driver (hầu hết các Laptop sony đều tự nhận driver khi cài Win7 64bit)
3. Chipset Driver
4. Memory Stick
5. Memory SD Bus Host Adapter Driver
5.1 Memory Card Reader/Writer
6. Modem (máy đời mới ko có modem, thì ko cần tìm driver này)
7. Network
8. Video
9. Wireless LAN
10. Sony Shared Library
10.1 Sony® Firmware Extension Parser Device Driver
11. Notebook Control Device (Nhiều model mới ko có driver này nên có thể bỏ qua)
12. Sony Notebook Utilities 


Hết các driver trên thì sẽ nhận full driver và chỉnh sáng tối đa rồi, nếu còn chưa được thì cài thêm soft VAIO® Event Service Update là OK

Sau các bước này nhớ cài thêm driver Touchpad
Và sau mỗi lần cài driver thì nên restart lại, rồi tiếp tục cài driver mới.

Để sử dụng được chức năng battery care function thì phải cài thêm Vaio Care và VAIO Control. Chức năng này rất hữu dụng với các bạn sử dụng laptop gần như máy desktop, nghĩa là thường xuyên cắm adapter.

Sưu tầm : Khánh
 

Được đăng vào

Viết bình luận